Średnie oczyszczalnie wody

prasa filtracyjna 

Standardowym, a zarazem najważniejszym wyposażeniem oczyszczalni wody jest komorowa prasa filtracyjna.

Produkowane przez nas oczyszczalnie wody technologicznej oferowane są w kilku wielkościach i sposobach wykonania. Jednak podstawowym parametrem który definiuje urządzenie jest wydajność oczyszczania wody określana w l/min. Kolejnym parametrem jest zdolność odwadniania w prasie filtracyjnej. Wszystkie urządzenia dobieramy wielkością i rodzajem wyposażenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Zakres dostawy kompleksowej oczyszczalni wody obejmuje indywidualny projekt, produkcje, dostawę, montaż oraz uruchomienie wraz ze szkoleniem operatorów.

Zastosowanie naszych oczyszczalni wody oraz pras filtracyjnych umożliwia stałe użytkowanie w obiegu zamkniętym tej samej wody. Trafiające do wody  zanieczyszczenia w czasie np szlifowania, cięcia, polerowania, frezowania itp. są stale z niej usuwane. Wytracony z wody osad zostaje sprasowany i odwodniony w prasie filtracyjnej, a oczyszczona woda ponownie zawrócona do procesu produkcyjnego.

Oczyszczalnia wody eliminuje również część kosztów produkcji poprzez brak konieczności wymiany wody oraz oczyszczania odstojników i związanych z tym przestojów. Cała obsługa instalacji skupia się praktycznie do usuwania zgromadzonego w kontenerze pod prasą filtracyjną odwodnionego osadu.

Oczyszczalnia – Wydajności standardowych oczyszczalni

  • SPF 8/470-1S18-A       – 600 l/min
  • SPF 8/470-1S25-A       – 900 l/min
  • SPF 8/470-2S18-A     – 1100 l/min
  • SPF 12/470-1S40-A   – 1200 l/min
  • SPF 12/470-2S25-A   – 1600 l/min
  • SPF 12/630-2S25-A   – 1600 l/min

 

Ochrona Środowiska

Instalacja jest inwestycją proekologiczną. Oczyszczona woda jest stale wykorzystywana w procesie produkcji bez konieczności jej wymiany. Odpady zredukowane są jedynie do ciał stałych w formie placków filtracyjnych, które gromadzone są pod prasą

Serwis i Gwarancje Trwałości

Instalacja posiada niezawodny system opróżniania prasy oraz komputerowy układ samokontroli poprawności procesu prasowania. Urządzenia zgodnie z życzeniem zamawiającego są wykonywane ze stali konstrukcyjnej malowanej specjalnymi farbami lub ze stali nierdzewnej.

Masz pytania odnośnie tego urządzenianapisz do nas

Schemat działania

[oczyszczalnia-1]