Filtry FILCORE – nowość w technice oczyszczania wody z obróbki szkła

Najwyższa jakość wody do obróbki szkła bez dodatku chemii.

Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalające na zmieszczenie takiej oczyszczalni w każdym zakładzie bezpośrednio obok maszyny produkcyjnej.

Filtry FILCORE są urządzeniami stale filtrującymi wodę technologiczną w obiegach zamkniętych przy maszynach obróbczych do szkła. Mogą być również stosowane w innych gałęziach przemysłu do oczyszczania wody z jednorodnych osadów mineralnych i ceramicznych.

Urządzenie jest kompaktowe i bardzo łatwe do instalacji. W większości przypadków nie wymaga przebudowy infrastruktury zakładu, ani żadnych prac budowlanych. Wymaga jedynie odpowiedniej wielkości zbiorników wody przy maszynie produkcyjnej. Praca filtra zapewnia stałą jakość wody na bardzo wysokim poziomie oraz możliwość uzyskiwania w osobnym zbiorniku wody super czystej do potrzeb chłodzenia wewnętrznego maszyn CNC. Wyodrębniony z wody osad jest automatycznie osuszany i strącany w formie małych płatków do pojemnika pod urządzeniem.

System działa całkowicie automatycznie w pracy ciągłej. Istnieje możliwość zaprogramowania ilości cykli pracy lub ustawienia harmonogramu czasowego włączenia i wyłączenia urządzenia dla każdego dnia tygodnia.

Urządzenia FILCORE produkowane są w kilku wielkościach, których dobór wykonuje się na podstawie ilości wytwarzanych osadów przez maszyny produkcyjne, a ilość zużywanej wody przez maszyny jest kwestią drugorzędną.

IMG_6971

odpad z obróbki szkła

obróbki szkła

 

 

 

 

 

 

typ filtra zdolność odwadniania
FILCORE R1 8 kg/h
FILCORE R2 12 kg/h
FILCORE R3 19 kg/h
FILCORE R4 25 kg/h
FILCORE R5 30 kg/h